Nu er Fo­na El­gi­gan­ten

BT - - NYHEDER -

Fo­nas død er nu helt of­fi­ci­elt ind­truf­fet og re­ster­ne over­dra­get til nor­ske Elkjøb, der står bag El­gi­gan­ten.

Den nu for­hen­va­e­ren­de elek­tro­nik­ka­e­de kna­ek­ke­de ef­ter en sløjt ju­lesalg og fle­re års un­der­skud.

En lang ra­ek­ke af sel­ska­bets bu­tik­ker er luk­ket. Og en stor hånd­fuld købt af nor­ske Elkjøb, der vil gø­re dem til El­gi­gan­ten-bu­tik­ker.

Med over­dra­gel­sen er 90 års dansk er­hvervs­hi­sto­rie en­de­ligt slut. Den før­ste Fo­na-bu­tik åb­ne­de i 1926. Men et kon­ti­nu­er­ligt pres fra et skif­ten­de me­di­e­for­brug og ik­ke mindst on­li­ne­han­del sat­te en stop­per for ka­e­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.