Se­pa­re­ret ef­ter 20 års ae­g­te­skab: Poul-Erik Høy­er har fun­det en ny kvin­de

BT - - TV / RADIO -

Den tid­li­ge­re olym­pi­ske me­ster i bad­min­ton Poul-Erik Høy­er forta­el­ler, at han er ble­vet se­pa­re­ret fra sin ko­ne Hei­di, som han har va­e­ret sam­men med i 30 år (hvoraf de har va­e­ret gift i de 20 år).

Han forta­el­ler i et in­ter­view med Ek­stra Bla­det, at de to er vok­set fra hin­an­den.

»Jeg er helt sik­ker på, at vi vil be­va­re et me­get na­ert for­hold til hin­an­den. En gang imel­lem vok­ser man li­ge­som hver sin vej, så det er et ven­skab nu.«

Dog vil han fort­sat ger­ne bo i Hels­in­ge, hvor han og Hei­di har bo­et sam­men. Og den tid­li­ge­re bad­min­ton­spil­ler op­ly­ser, at han for­ven­ter, de sta­dig kom­mer til at ses pri­vat.

Den tid­li­ge­re sport­s­stjer­ne kom­mer ind på em­net, da han bli­ver di­rek­te spurgt, om der er en ny kvin­de i hans liv.

»Ja, jeg er i et nyt for­hold, men det var ik­ke der­for, vi gik fra hin­an­den,« si­ger han.

Der skul­le va­e­re ta­le om en kvin­de, som ik­ke er dan­sker. Men han går ik­ke yder­li­ge­re i de­tal­jer om, hvem den nye ka­er­lig­hed er.

Sam­men har Poul-Erik Høy­er og sin nu fra­se­pa­re­re­de ko­ne søn­ner­ne Las­se og Mik­kel på hen­holds­vis 21 og 18 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.