Od­dset-spil­ler­ne sen­der FCK vi­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn står med halvan­det ben i play­off-kam­pe­ne ef­ter det ud­ma­er­ke­de 1-1-re­sul­tat i Ru­ma­e­ni­en mod mester­hol­det Astra. Og Od­dset-spil­ler­ne tviv­ler da hel­ler ik­ke på et kø­ben­havnsk avan­ce­ment.

He­le 90 pro­cent af alt spil på Od­dset på, hvem der går vi­de­re, er nem­lig sat på FCKa­van­ce­ment, mens alt­så blot 10 pro­cent tror på Astra.

»FC Kø­ben­havn har vist flot­te tak­ter i sa­e­son­star­ten og har et glim­ren­de ud­gangs­punkt med sig fra Ru­ma­e­ni­en. De nyind­køb­te spil­le­re Ras­mus Falk og An­dri­ja Pav­lovic har va­e­ret en ge­vinst fra start, og det vir­ker til, at FC Kø­ben­havn har fun­det til­ba­ge til for­doms styr­ke. Od­dset-spil­ler­ne har i hvert fald na­er­mest blind til­lid til, at FC Kø­ben­havn spil­ler sig ta­et­te­re på Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.