1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Salz­burg er nor­malt kendt for en me­get of­fen­siv spil­lestil, men det har ik­ke va­e­ret til at få øje på i den­ne sa­e­son. Bå­de i de to kam­pe i sid­ste run­de mod let­ti­ske Lie­pa­ja og før­ste kamp i Tira­na var det re­la­tivt chan­ce­fat­tigt, og in­gen af de tre kam­pe var i na­er­he­den af at en­de med fi­re mål el­ler me­re, li­ge­som Salz­burg hel­ler ik­ke im­po­ne­ren­de i we­e­ken­dens 1-1 kamp mod WAC. Par­tiza­ni Tira­na skal godt nok op og sco­re, men åb­ner na­ep­pe op før et styk­ke in­de i kam­pen, og i hvert fald lig­ner det ik­ke, at der kom­mer »over 3,5 mål« i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.