2,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gi­ver over­ho­ve­det in­gen me­ning, at Va­lur er ble­vet så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. De er godt nok re­la­tivt sta­er­ke hjem­me, men har ge­ne­relt set haft en skuf­fen­de sa­e­son og vi­ste så langt fra hel­ler skra­em­men­de ni­veau i de to kam­pe mod Brønd­by. Vikingur Ol­af­svik har godt nok tabt de to se­ne­ste kam­pe, men har ru­stet op med til­gan­gen af Mar­tin Svens­son og hol­dets ne­der­lag i den­ne sa­e­son er al­le fal­det til hold fra den bed­ste halv­del af ta­bel­len. Der­for skal der va­e­re me­get fin va­er­di i, at Vikingur Ol­af­svik får po­int i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.