Zla­tan sco­rer van Gaals dy­re bil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN NYE STYR­MAND Der er en ny boss i Man­che­ster. Zla­tan Ibra­him­ovic, hvis no­gen skul­le va­e­re i tvivl. Det kan og­så ses på no­get så sim­pelt som den bil, han bru­ger i den en­gel­ske by.

For Daily Mail har spot­tet, at sven­ske­ren for ti­den kø­rer rundt i en sølv­grå Mer­ce­des S500 – fak­tisk den selv­sam­me som ma­na­ger Lou­is van Gaal hav­de ind­til sin som­mer­fy­ring i klub­ben.

Sven­ske­ren har sim­pelt­hen over­ta­get hol­la­en­de­rens dy­re bil. Nypri­sen lig­ger li­ge un­der en mil­li­on kro­ner – alt­så i Eng­land.

Det er nok kun mid­ler­ti­digt, at Zla­tan Ibra­him­ovic kø­rer rundt i Lou­is van Gaals af­lag­te kø­re­tøj, for sven­ske­ren har selv en stor bil­park af de dy­re­ste ma­er­ker. Af­ton­bla­det skrev i de­cem­ber sid­ste år, at han hav­de købt en Fer­ra­ri La­fer­ra­ri til en pris af ca. 10 mio. kr. I skrig­gul.

Fa­mi­li­en er end­nu ik­ke kom­met helt på plads i den nor­den­gel­ske by. Zla­tan, He­le­na Se­ger og par­rets to børn bor sta­dig på ho­tel, mens de le­der ef­ter et hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.