TID TIL FORNYELSE

BT - - DEBAT -

Bjørn Ri­chard Jen­sen På face­book.com/ditbt kl. 13.59

Det er tid til fornyelse i DR. Ik­ke for­di me­d­ar­bej­der­ne ik­ke er pro­fes­sio­nel­le og kan de­res hånd­va­erk, men for­di de er lu­l­let i søvn. Man er ble­vet for selv­fed på grund af mang­len­de kon­kur­ren­ce i fø­rer­fel­tet. Sam­ti­dig er he­le kon­cep­tet en alt for tung ad­mi­ni­stra­tion, der er dra­e­ben­de for spon­tan­talen­tet og an­dre ud­skej­el­ser, som er en del af den sjove og ska­e­ve un­der­hold­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.