Ret­ten til fred og larm

BT - - DEBAT -

Ho­vedsta­den skal ik­ke ud­vik­le sig til ét stort blin­ken­de for­ly­stel­ses­cen­ter, hvor der ik­ke er rum til en al­min­de­lig hver­dag. Men by­en må på den an­den si­de hel­ler ik­ke en­de som et stort fri­lands­mu­se­um, hvor stil­he­den run­ger mel­lem mu­re­ne, og he­le in­dre by er for­vand­let til én stor gå­ga­de uden ad­gang for bi­ler og høj mu­sik ef­ter klok­ken 22.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.