FLE­RE GENUDSENDELSER

BT - - DEBAT -

Kir­sten Ja­co­by Søn­der­gaard På face­book.com/ditbt kl. 11.47

Hvor dej­ligt! Så får vi nok end­nu fle­re genudsendelser. Fle­re af DRs pro­gram­mer har va­e­ret sendt et sted mel­lem 10 og 15 gan­ge. De sø­ger end­da en ny di­rek­tør, så al­le vo­res li­cens­pen­ge går for­ment­lig til ka­em­pe løn­nin­ger. Og nu skal det hal­ve af DRs me­d­ar­bej­de­re til OL i Rio – ta­enk, hvad det ko­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.