En kult­le­der

BT - - NYHEDER -

Do­nald Trump, de ame­ri­kan­ske re­pu­bli­ka­ne­res pra­esi­dent­kan­di­dat, har i de se­ne­ste da­ge sagt og gjort ting, som man ikke ser sa­er­lig of­te i ame­ri­kan­ske valg­kam­pe:

Han har bedt en mor, hvis barn gra­ed, om at for­la­de et va­el­ger­mø­de.

En sol­da­ter­ve­te­ran over­rak­te ham et Purp­le Heart, en mi­li­ta­er ud­ma­er­kel­se til sol­da­ter, der er sår­et i kamp. »Så­dan et har jeg al­tid øn­sket mig,« sag­de Trump, der al­drig har va­e­ret sol­dat. New York Ti­mes har skre­vet, at han un­der Viet­nam-kri­gen fik ud­sat sin tje­ne­ste fem gan­ge, de fle­ste gan­ge på grund af ud­dan­nel­se.

Sin mod­kan­di­dat ved val­get, Hil­lary Cl­in­ton, har han kaldt ’dja­e­vel­en’.

Da et mus­lim­sk ae­g­te­par, hvis søn blev dra­ebt i Irak, da han tjen­te i USAs ha­er, tal­te på De­mo­kra­ter­nes kon­vent, stod sol­da­tens mor ved man­dens side i tavs­hed. Par­ret skul­le il­lu­stre­re, at mus­li­mer og­så bi­dra­ger til sam­fun­det. Trump sag­de se­ne­re, at hun må­ske ikke sag­de no­get, for­di hun som mus­lim­sk kvin­de ikke måt­te. Kvin­den sag­de se­ne­re, at hun tav, for­di hun sør­ger. Kil­der: Reu­ters, AFP

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.