11 fø­de­va­rer du al­drig må put­te i kø­le­ska­bet

BT - - NYHEDER -

FØ­DE­VA­RER Me­lo­ner En me­lon er en dej­lig for­frisk­ning på en varm som­mer­dag, men de skal ikke op­va­res i kø­le­ska­bet. Først, når du har skå­ret i me­lo­nen, pak det ind i hus­hold­nings­film og la­eg det i kø­le­ska­bet. Ba­na­ner Det kan va­e­re fri­sten­de at smi­de de nyind­køb­te ba­na­ner i kø­le­ren, men vent et par da­ge, ly­der rå­det. Ba­na­ner­ne kom­mer fra et tro­pisk kli­ma og har ikke no­get na­tur­ligt for­svar mod kul­de. To­ma­ter To­ma­ter skal ikke i kø­le­ska­bet. Ned­kølin­gen øde­la­eg­ger nem­lig mem­bra­nen in­den i to­ma­ter­ne, så de aen­drer smag og kon­si­stens. Kar­to­f­ler Kul­den kan få sti­vel­sen i kar­to­f­len til at bli­ve til suk­ker, og det kan bli­ve til ska­de­lig ke­mi, når kar­to­f­len bli­ver til­be­redt. Ka­ge Med­min­dre det er en ka­ge med cre­me el­ler flø­de­skum, har den bedst af at be­fin­de sig i en ka­gedå­se el­ler en boks. Kaf­feSkul­le du få den ab­sur­de idé at

smi­de kaf­fen i kø­le­ska­bet, så skal du vi­de, at det er en rig­tig dum idé. Kaf­fe ta­ger nem­lig smag af si­ne om­gi­vel­ser. Gem i ste­det kaf­fen i en luft­ta­et be­hol­der. Hon­ning Kul­den får hon­ning til at krystal­li­se­re, så i ste­det for dej­lig cre­met og blød hon­ning, får du en kor­net og klum­pet kon­si­stens. Ud med det! Løg Løg har det bedst et tørt sted. De kan og­så ta­ge smag af di­ne an­dre mad­va­rer. Husk at op­be­va­re dem et mørkt sted, el­lers be­gyn­der de at spi­re. Hvid­løg Det er det sam­me med hvid­løg. Et tørt, mørkt sted. Avo­ca­do In­gen har lyst til at spi­se en hård og umo­den avo­ca­do. Hvis du vil ha­ve, at de hur­tigt skal va­e­re klar til at spi­se, skal du op­be­va­re dem i en brun pa­pir­po­se – even­tu­elt ved si­den af ba­na­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.