FC Midtjyl­land sa­el­ger kant­spil­ler til ame­ri­kansk klub

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NEW YORK, NEW YORK Den østrig­ske kant­spil­ler Daniel Roy­er er ef­ter et svin­gen­de år i FC Midtjyl­land fa­er­dig i klub­ben. Roy­er er solgt til den ame­ri­kan­ske MLS-klub New York Red Bulls, skri­ver FC Midtjyl­land på sin hjem­mesi­de. Midtjy­der­ne køb­te ham selv i Au­stria Wi­en for et år si­den.

FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, er glad for, at man kom­mer af med østri­ge­ren, der med ti­den har til­bragt me­re og me­re tid på ba­en­ken. Nød det før­ste hal­ve år »Daniel be­gynd­te godt i FC Midtjyl­land, men han har si­den nytår haft sva­ert ved at spil­le sig på hol­det. Derfor er vi til­fred­se med, at vi er ble­vet eni­ge med New York Red Bulls om et salg,« si­ger Claus Ste­in­le­in.

Kant­spil­le­ren ser frem til igen at få me­re spil­le­tid.

»Jeg nød det før­ste hal­ve år, hvor jeg spil­le­de me­get, men det sid­ste hal­ve år har ikke va­e­ret til­freds­stil­len­de for mig. Jeg har en al­der nu, hvor jeg har brug for at spil­le,« si­ger 26-åri­ge Roy­er.

Han nå­e­de at spil­le 36 kam­pe og sco­re to mål for FC Midtjyl­land.

Så sent som søn­dag solg­te FC Midtjyl­land li­ge­le­des en kant­spil­ler, da Pio­ne Si­sto skif­te­de til Cel­ta Vi­go.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.