Kirsty Coven­try

BT - - OL I RIO -

Coven­try er den mest vin­den­de afri­ka­ner ved de olym­pi­ske le­ge med syv OL-me­da­j­ler, hvoraf to er af hø­je­ste ka­rat. Den 32-åri­ge svøm­mer er spe­ci­a­list i rygs­vøm­ning, hvor hen­des guld­me­dal­jer kom på 200 me­ter i 2004 og 2008. Syv gan­ge ver­dens­me­ster, men er uden in­ter­na­tio­na­le resultater si­den 2009. Var og­så fa­ne­ba­e­rer i 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.