OL-spil­ler til Gu­ar­di­o­la

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man­che­ster Ci­ty har hen­tet den 19-åri­ge bra­si­li­a­ner Ga­bri­el Jesus fra Pal­meiras, op­ly­ste den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague-klub i går på sin hjem­mesi­de. Spil­le­ren har un­der­skre­vet en fe­mårig kon­trakt med Man­che­ster Ci­ty.

»Man­che­ster Ci­ty er en af de bed­ste klub­ber i ver­den, så jeg er me­get til­freds med at skri­ve un­der,« si­ger Ga­bri­el Jesus til Man­che­ster Ci­tys hjem­mesi­de.

»Klub­ben har man­ge sto­re ta­len­ter på hol­det, og Pep Gu­ar­di­o­la er en helt fan­ta­stisk ma­na­ger, som jeg kan la­e­re rig­tig me­get af,« si­ger det un­ge stor­ta­lent.

Man­che­ster Ci­ty er en af de bed­ste klub­ber i ver­den, så jeg er me­get til­freds med at skri­ve un­der Ga­bri­el Jesus

Den un­ge an­gri­ber er i øje­blik­ket af sted med det bra­si­li­an­ske OL-hold, der al­le­re­de i dag skal i ak­tion ved tur­ne­rin­gen i Rio.

Her er de bra­si­li­an­ske ta­len­ter i grup­pe med det danske lands­hold samt Irak og Syd­afri­ka.

Nyheds­bu­reau­et AFP skri­ver, at pri­sen på den bra­si­li­an­ske te­e­na­ger an­gi­ve­ligt er 27 mil­li­o­ner en­gel­ske pund (ca. 240 mil­li­o­ner kro­ner). Ga­bri­el Jesus bli­ver i før­ste om­gang ud­le­jet til Pal­meiras i re­sten af 2016-sa­e­so­nen, in­den han gen­nem­fø­rer sit skif­te til ja­nu­ar.

Ci­tys nye ma­na­ger, Pep Gu­ar­di­o­la, har med nyind­kø­bet for fem­te gang haft pun­gen frem­me i lø­bet af som­me­rens trans­fer­vin­due.

Tid­li­ge­re har han hen­tet ty­sker­ne Leroy Sané og Ilkay Gün­do­gan, den span­ske an­gri­ber No­li­to samt det ukrain­ske ta­lent Olek­s­an­dr Zin­chen­ko. /ritzau/

Hyg­ge til tra­e­nin­gen hos det bra­si­li­an­ske OL-hold mel­lem den nye Man­che­ster Ci­ty-spil­ler, Ga­bri­el Jesus (tv.), og ver­dens­stjer­nen fra FC Bar­ce­lo­na – Ney­mar. FOTO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.