DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ikke si­den de olym­pi­ske le­ge i Bar­ce­lo­na 1992 har Dan­mark spil­let med om fod­bol­dens OL-guld. Dog uden den sto­re suc­ces, da lands­hol­det ikke gik vi­de­re fra den ind­le­den­de pul­je.

I år er for­håb­nin­ger­ne til OL-lands­hol­det i før­ste om­gang et avan­ce­ment fra Grup­pe A, men Od­dset-spil­ler­ne fra Danske Spil har rin­ge til­tro til, at OL-lands­hol­det får suc­ces ved som­mer­le­ge­ne.

Så­le­des er blot fem pro­cent af al­le pen­ge i vin­der­spil­let sat på guld til Dan­mark, og det er me­get us­a­ed­van­ligt, at så få har til­tro til de rød-hvi­de.

»Nor­malt ople­ver vi en stor til­tro det danske fod­bold­lands­hold og en pa­tri­o­tisk stem­ning blandt vo­res spil­le­re, men ikke op til det­te OL,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Danske Spil.

Brasilien er spil­ler­nes sto­re fa­vo­rit med 75 pro­cent bag sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.