2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der vir­ker ikke til at va­e­re syn­der­lig har­moni i den ni­ge­ri­an­ske trup. Hol­dets sto­re stjer­ne er Jo­hn Obi Mi­kel, som oveni har be­talt en del af reg­nin­gen for Ni­ge­ri­as op­hold i Rio, men er nu ble­vet så tra­et af, at for­bun­det sen­der reg­nin­ger­ne vi­de­re til ham, at han har fortr­udt sin del­ta­gel­se ved OL. I for­vej­en ser det ni­ge­ri­an­ske hold ikke spe­ci­elt sam­men­spil­le­de ud mod­sat det ja­pan­ske, der vir­ker til at sat­se gan­ske pa­ent på suc­ces ved OL. Derfor gi­ver det ikke så me­get me­ning, at kam­pen skal vur­de­res na­e­sten li­ge, og et spil prø­ves på sejr til Ja­pan.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.