2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ri­je­ka hen­te­de gan­ske fortjent 0-0 i den om­vend­te kamp, hvor man for­må­e­de at slå va­er­ter­nes spil i styk­ker, og skal her ha­ve fi­ne mu­lig­he­der for at gø­re ar­bej­det fa­er­digt. Ri­je­ka er nor­malt me­get sta­er­ke på eget gra­es i Eu­ro­pa, og har her klar for­del af, at den kro­a­ti­ske tur­ne­ring er star­tet, mens der end­nu er godt to uger til den tyr­ki­ske sa­e­son­start, og i for­vej­en har Istan­bul Ba­sak­se­hir ikke va­e­ret over­be­vi­sen­de i test­kam­pe­ne. Med for­ment­lig fa­na­tisk op­bak­ning i ryg­gen fra fan­se­ne, bør Ri­je­ka ha­ve go­de mu­lig­he­der for al­le tre po­int.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.