FAKTA OM FOG

BT - - NYHEDER -

Jan Fog var en dansk ejen­doms­ma­eg­ler med fo­kus på liebha­ver­bo­li­ger

Han tog en ju­ra­ek­sa­men fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i 1976

Ken­dis­ma­eg­le­ren blev kendt fra TV2-pro­gram­met ’Liebha­ver­ne’, hvor han sam­men med Per­nil­le Sams og Bet­ti­na Schri­ver vur­de­re­de luksus­bo­li­ger

Han gif­te­de sig i 2013 med sin ka­e­re­ste og livs­ven Char­lot­te Juul med hen­blik på at gø­re hen­de til ar­ving til hans ejen­doms­ma­eg­ler­virk­som­hed

Ef­ter kort tids kra­eft­syg­dom dør Jan Fog i april 2015 i en al­der af 66 år

Ind­til sin død bo­e­de han på Strand­vej­en nord for Kø­ben­havn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.