12-ska­la­en til re-ek­sa­men

BT - - DEBAT -

Nostal­gi i for­hold til 13-ska­la­en el­ler usik­ker­hed om­kring til­pas­nin­gen af ka­rak­te­rer­ne må imid­ler­tid ikke blo­ke­re for, at danske ek­sa­mens­be­vi­ser let­te­re end tid­li­ge­re kan sam­men­lig­nes med uden­land­ske. Der er ikke brug for at ge­nind­fø­re et sy­stem, der kan vir­ke som en han­dels­hin­dring for den vig­tig­ste res­sour­ce, vi over­ho­ve­det har: Ve­lud­dan­ne­de hjer­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.