Er ka­rak­te­rer alt?

BT - - DEBAT -

Ka­rak­te­rer kan langt­fra stå ale­ne. Der er et op­spa­ret be­hov for et me­re nu­an­ce­ret og ret­fa­er­digt op­ta­ge­sy­stem end i dag, hvor alt for man­ge kom­mer di­rek­te ind uden de ret­te kva­li­fi­ka­tio­ner, og hvor kam­pen om de få at­trak­ti­ve plad­ser er øde­la­eg­gen­de. Må­let må va­e­re bed­re la­e­rings­mil­jø­er på gym­na­si­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.