DKS MOD­STAN­DE­RE

BT - - OL I RIO -

IRAK, I DAG 18.00 (dansk tid): Har for­de­len af til dag­lig at ar­bej­de med et U23-lands­hold, som de kva­li­fi­ce­re­de sig med via en tred­je­plads i de asi­a­ti­ske U23-mester­ska­ber. Udi­ne­ses Ali Ad­nan, ’den iraki­ske Ro­ber­to Car­los’, er pro­fi­len.

SYD­AFRI­KA, 7. AU­GUST 24.00:

Brønd­bys Le­bo­gang Phi­ri fik ikke fri til tur­ne­rin­gen, og derfor be­står hol­det ho­ved­sa­ge­ligt af spil­le­re fra den hjem­li­ge liga. Syd­afri­ka kva­li­fi­ce­re­de sig som num­mer tre ved de afri­kan­ske U23-mester­ska­ber.

BRASILIEN, 11. AU­GUST 03.00:

Brasilien er va­ert­s­na­tio­nen med de al­ler­stør­ste for­vent­nin­ger på sig. De er ikke ble­vet min­dre af skuf­fel­sen ved Co­pa Ame­ri­ca, og med Ney­mar på hol­det, kan det få de fod­bold­ga­le bra­si­li­a­ne­re til at ko­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.