Of­fent­lig­gør bil­le­der af 16 mista­enk­te

BT - - NYHEDER -

EFTERLYSNING og så­gar og­så en fol­de-ud-skam­mel. Der blev og­så af­fy­ret fyr­va­er­ke­ri mod po­li­ti­et i form af ro­mer­lys,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er St­ef­fen Thaa­ning St­ef­fen­sen.

Po­li­ti­et har al­le­re­de an­holdt og sig­tet 13 per­so­ner i for­bin­del­se med epi­so­den, og 12 er nu va­re­ta­egts­fa­engs­let. Men po­li­ti­et mista­en­ker alt­så yder­li­ge­re 16 per­so­ner.

»Vo­res håb er na­tur­lig­vis, at vi sam­men med an­kla­ge­myn­dig­he­den kan over­be­vi­se ret­ten om, at der skal sank­tio­ne­res hårdt over­for den­ne ty­pe an­greb på tje­ne­ste­ma­end i funk­tion. Det vil for­hå­bent­lig ha­ve en pra­e­ven­tiv ef­fekt, så vi na­e­ste gang, vi bli­ver bedt om at pas­se vo­res ar­bej­de på Chri­sti­a­nia, kan gø­re det uden at fryg­te for vo­res hel­bred, si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er St­ef­fen Thaa­ning St­ef­fen­sen.

Hvis of­fent­lig­he­den kan hja­el­pe, be­des man rin­ge til Kø­ben­havns Po­li­ti på te­le­fon 1-1-4 el­ler 4174-0360, el­ler via Po­li­tiets app (Tip Po­li­ti­et)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.