Sid­ste ken­dis­dan­ser klar til Vild med dans

BT - - NYHEDER -

PIZZAKOK I DANSESKO Den sid­ste kend­te dan­sker, som skal svin­ge hof­ter­ne på dan­se­gul­vet i den kom­men­de sa­e­son af ’Vild med dans’, er nu ble­vet of­fent­lig­gjort. Val­get er fal­det på tv-kok­ken Gorm Wisweh, der er bedst kendt fra tv-pro­gram­met ’Go’ mor­gen Dan­mark’, li­ge­som han og­så står bag re­stau­rant­ka­e­den ’Gorm’s’. Det skri­ver tv2.dk.

Og iføl­ge den er­far­ne tv-kok be­fin­der han sig ri­me­lig godt på et dan­se­gulv. »Hvis der er mu­sik, der pas­ser mig no­gen­lun­de, er jeg og­så ham, der straks svin­ger hof­ter­ne. Jeg er ik­ke så be­kym­ret for, hvor­dan jeg ser ud, når jeg dan­ser, for jeg el­sker ba­re at be­va­e­ge mig. Jeg har alt for me­get kr­udt i rø­ven til at sid­de stil­le,« forta­el­ler Dan­marks ukro­ne­de pizza­kon­ge til TV2. Hol­det er sat Ef­ter of­fent­lig­gø­rel­sen af tv-kok­ken er hol­det af dan­se­re til den 13. sa­e­son af ’Vild med dans’ kom­plet.

Gorm Wisweh skal dan­se mod sku­e­spil­le­ren Lau­ra Bach, san­ge­ren Tho­mas But­tens­chøn, tv-va­ert Le­ne Bei­er, fil­min­struk­tør Sø­ren Fauli, san­ge­ren Julie Bert­hel­sen, fa­eg­te­ren Pa­tri­ck Jør­gen­sen, sku­e­spil­le­ren Mil­le Di­ne­sen, sku­e­spil­ler Mat­hi­as Käki Jør­gen­sen, bok­se­ren Sa­rah Ma­h­foud, de­sig­ner Ni­cho­las Ny­bro og grand­prix-san­ge­ren Kir­sten Sig­gaard.

13. sa­e­son af dan­ses­howet har pre­mi­e­re den 22. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.