FAKTA OM FLYGTNINGE

BT - - NYHEDER -

Før­ste syv må­ne­der i 2015: 93.540 126.514 1.970 220.054. 156.000 Før­ste syv må­ne­der i 2016: 94.449 2.692 383 257.186. 160.233

An­tal flygtninge og mi­gran­ter til Eu­ro­pa i de før­ste syv må­ne­der af 2015: an­kom til Ita­li­en, mens an­kom til Gra­e­ken­land.

druk­ne­de på samt­li­ge ru­ter over Mid­del­ha­vet. I au­gust 2015 an­kom flygtninge og mi­gran­ter til Gra­e­ken­land i lø­bet af en må­ned. An­tal flygtninge og mi­gran­ter til Eu­ro­pa i de før­ste syv må­ne­der af 2016:

er an­kom­met til Ita­li­en, mens er an­kom­met til Gra­e­ken­land.

er druk­net på ru­ten mel­lem Li­by­en og Ita­li­en, mens mindst er druk­net mel­lem Tyr­ki­et og Gra­e­ken­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.