Ka­os

BT - - KULTUR -

bru­ges pri­ma­ert til at sør­ge for li­ve­strea­m­ing af kon­cer­ter og PR-ma­te­ri­a­le. Men de fly­ven­de dro­ners over­blik har po­ten­ti­a­le til me­re end det, forta­el­ler Chri­sti­an Clem­men­sen Møl­ler, part­ner i Dro­nops.

»Jeg tror, at crowd sa­fe­ty vil va­e­re no­get, som vi kom­mer til at kig­ge me­get på,« si­ger Chri­sti­an Clem­men­sen Møl­ler. Det pri­ma­e­re for os er at und­gå, at folk fø­ler sig klemt un­der kon­cer­ter­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.