Su­per­s­køn sing­le

BT - - TV - KO­ME­DIE

Den ame­ri­kan­ske stjer­ne Renée Zel­lwe­ger bril­le­rer med Lon­don-ac­cent og ek­stra ki­lo på ba­gen i ti­tel­rol­len i Sha­ron Magu­i­res suc­cesko­me­die ”Brid­get Jo­nes’ dag­bog” om en sing­lepi­ges pro­blem­fyld­te og yderst un­der­hol­den­de liv­tag med kar­ri­e­ren, drøm­me­ne og ik­ke mindst man­de­køn­net. I bej­ler­rol­ler­ne fin­der man de to bri­ti­ske char­me­trol­de Hugh Grant og Co­lin Fir­th. 32-åri­ge Brid­get Jo­nes bor i Lon­don, ar­bej­der på et for­lag, fe­ster med ven­ner­ne - men mang­ler i den grad at mø­de den sto­re ka­er­lig­hed. Hen­des mor er el­lers ik­ke bleg for at for­sø­ge at fin­de en pas­sen­de mand til Brid­get, og ved hen­des år­li­ge nytårs­fest bli­ver Brid­get pra­e­sen­te­ret for den se­ne­ste ”strå­len­de” mu­lig­hed: Den suc­ces­ri­ge ad­vo­kat Mark Dar­cy, som dog er ret tør i det og til­sy­ne­la­den­de ik­ke fø­ler sig spor til­truk­ket af Brid­get. End­nu en lil­le,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.