Kendt tv-va­er­tin­de sco­rer ra­di­o­tjans

BT - - TV / RADIO -

Ibi Maki­enok har la­vet alt fra mu­sik til film og tv, og hun har haft va­ert­s­rol­ler på bå­de TV3 og TV2, men ra­dio har hun – for­u­den en kor­te­re pe­ri­o­de som ga­este­va­ert på den nord­jy­ske ra­di­o­ka­nal ANR i 2011 - ind­til nu kun va­e­ret ga­est i. Søn­nen er fyldt 8 år Til dag­lig dan­ner den ny­slå­e­de ra­diova­ert par med fod­bold­spil­le­ren Si­mon Maki­enok, og hun har søn­nen Anakin på 8 år fra et tid­li­ge­re for­hold.

Bil­le­det af de tre va­er­ter ses ne­den­for, og med­va­ert Tue Bla­e­del har al­le­re­de ly­køn­sket Maki­enok med en kom­men­tar på hen­des In­s­ta­gram-profil. SOLEN I DAG MÅNEN I DAG Me­get glad i lå­get over at va­e­re en del af det­te hold på P3. Vi da­ek­ker OL på vo­res må­de fra og med på man­dag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.