La­ek­kert på lan­det

DA­GENS TIP lørdag

BT - - TV -

Kia Liv pil­ler glan­sen af Kø­ben­havn. Hun tjek­ker, hvor me­get bo­lig du får for to mil­li­o­ner i Kø­ben­havn og sam­men­lig­ner med Lol­land, Djursland og Thy. Hun prø­ve­spi­ser på de bed­ste re­stau­ran­ter og for­sø­ger at få job i vand­kants­dan­mark. Un­der­vejs kry­dres med kol­de fakta om, hvorfor Kø­ben­havn ik­ke er det fe­de­ste sted at bo. DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.