Cyk­ling

BT - - TV -

Ma­en­de­nes olym­pi­ske lan­de­vejsløb i cyk­ling er på 253 km og by­der på sto­re ud­for­drin­ger for de 144 ryt­te­re. Bå­de bro­sten og kraf­ti­ge stig­nin­ger er en del af den olym­pi­ske ru­te, og der­for er det folk med go­de ev­ner i at kø­re opad, som Dan­mark har ud­ta­get til lø­bet: Jakob Fuglsang, Chris An­ker Sø­ren­sen og Chri­stop­her Juul Jen­sen. DR1: 14.20 Oce­an's Ele­venDan­ny Oce­an er knap nok slup­pet ud af fa­engsel, før han sam­ler et hold eks­per­ter til at la­ve det stør­ste og mest raf­fi­ne­re­de ka­si­no-kup i Las Ve­gas' hi­sto­rie. I lø­bet af en af­ten vil Dan­ny og hans 11 hja­el­pe­re la­en­se tre ka­si­no­er for 150 mil­li­o­ner dol­lars. Det spil­ler må­ske og­så ind, at eje­ren af ka­si­no­er­ne er ka­e­re­ste med Dan­nys eks­ko­ne. Zulu: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.