Hånd­bold

BT - - TV -

Nu går det løs for de dan­ske hånd­bold­her­rer - i åb­nings­kam­pen ved OL i Rio ven­ter Ar­gen­ti­na, der of­te har det med at dril­le de sto­re na­tio­ner, og det se­ne­ste ind­byr­des mø­de ved VM slut­te­de da og­så uaf­gjort. Her­re­lands­hol­det mang­ler sta­dig en OL-me­dal­je i sam­lin­gen, og Nik­las Lan­din og co. er op­sat­te på, at Rio bli­ver lyk­kens gang. DR1: 19.30

Hol­mes og Wat­son må hja­el­pe Scot­land Yard med at fan­ge den on­de Lord Bla­ck­wood, der er genop­stå­et fra gra­ven ef­ter at va­e­re ble­vet hen­ret­tet ved ha­eng­ning. Bla­ck­wood plan­la­eg­ger en for­bry­del­se, der vil aen­dre ver­dens gang. Hol­mes og Wat­son ta­ger kam­pen op mod Bla­ck­wood, men un­der­vejs bli­ver de di­stra­he­ret af Wat­sons for­lo­ve­de og Hol­mes eks­ka­e­re­ste. Zulu: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.