Guld i køb­sta­e­der­ne

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

På Ka­ted­ralsko­len i Ny­kø­bing Fal­ster står nog­le af de dyg­tig­ste eks­per­ter klar til at vur­de­re ga­ester­nes an­tik­vi­te­ter, som f.eks. en ja­pansk ti­ger fra 1800-tal­let og to sto­le de­sig­net af Hov­mand-Ol­sen. Ce­ci­lie Ni­el­sen ta­ger ud og får de go­de lo­ka­le hi­sto­ri­er. Bl.a. får hun svar på, hvor me­get suk­ker hver dan­sker spi­ser om året. DR1: 19.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.