Hem­me­lig­he­der...

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

For to år si­den tog Mads og hans far en DNA-test. Mads' far vil nem­lig ger­ne va­e­re med til at ma­ne Mads' mi­stan­ke, om at de ik­ke er far og søn, i jor­den. Men re­sul­ta­tet vi­ser no­get an­det. Fa­de­ren, der har op­dra­get ham, er ik­ke hans bi­o­lo­gi­ske far. Mads og hans sø­ster Min­na prø­ver nu at fin­de ud af, hvem der så er den bi­o­lo­gi­ske far. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.