Old­fru­en på Tr­uds­holm

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Tr­uds­holm er den ae­ld­ste her­re­gård­byg­ning i Brams­na­es. Byg­nin­gen er godt nok ejet af Jo­han Chri­sti­an Ro­sen­krantz gre­ve Sche­el, men i 2008 var det den nu af­dø­de old­frue Ket­ty på 82, som vid­ste, hvor ska­bet skul­le stå. Sø­ren Ry­ge be­søg­te den im­po­ne­ren­de da­me på hen­des 500 år gam­le til­holds­sted mel­lem Roskil­de og Hol­ba­ek fle­re gan­ge. DR1: 20.25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.