Har vaen­net sig til møg­lug­ten

BT - - OL I RIO -

Sej­ler­ne Je­na Mai Han­sen og Katja Salskov-Iver­sen for­be­re­der sig i dis­se da­ge til OL-sejlad­ser­ne i 49er FX i Rio, og de dan­ske eu­ro­pa­me­stre er be­gyndt at fø­le sig en anel­se hjem­me i det be­skid­te vand ud for ky­sten. »Det lug­ter vir­ke­lig slemt - alt­så af lort,« si­ger Katja Salskov-Iver­sen. »Det er det sam­me, når man går rundt i by­en, så lug­ter det og­så tit af klo­ak. Der er ik­ke så me­get at gø­re ved det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.