Woz­ni­a­cki har kurs mod Kvi­tova

BT - - OL I RIO -

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kom­mer på en van­ske­lig op­ga­ve, hvis hun for­mår at spil­le sig vi­de­re fra førster­un­de­kam­pen mod Su-Wei Hsieh fra Taiwan ved OL. I an­den run­de kan dan­ske­ren, der ik­ke er se­e­det qua sin pla­ce­ring som num­mer 54 på ver­dens­rang­li­sten, mø­de tjek­ken Pe­tra Kvi­tova, der gen­nem fle­re år har va­e­ret en del af ver­den­se­li­ten og blandt an­det har vun­det Wim­b­ledon to gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.