02 4 02 4 4 4 02 4 4 02 02

BT - - OL I RIO -

Ni­els Fre­de­rik­sen Dan­mark hav­de ik­ke me­get ini­ti­a­tiv i en kamp, hvor Fre­de­rik­sen ty­de­lig­vis for­søg­te at spil­le på ira­ker­nes svag­hed – mang­len­de høj­de og fy­sik. INDSKIFTERE

Emil Lar­sen (4) Ja­cob Bruun Lar­sen Kas­per Lar­sen

ind for Cas­per Ni­el­sen (60.) ind for Ni­co­lai Bro­ck-Mad­sen (79.) ind for Jens Jøns­son (85.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.