Nog­le gan­ge er uaf­gjort en fest

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

vi­de­re til play­of­f­kam­pe­ne i Eu­ro­pa Le­ague.

Med sid­ste uges 2-1 sejr i Po­len over hol­det, som fø­rer den bed­ste pol­ske ra­ek­ke, Ek­strakla­sa, er de ly­se­blå fra Ha­der­s­lev vi­de­re med en sam­let sejr på 3-2.

Det var søn­derjy­der­ne, der kom bedst fra star i af­te­nens kamp.

Marc Dal-Hen­de kom ef­ter et par mi­nut­ters spil til en god ho­ved­støds­mu­lig­hed, men han måt­te desva­er­re se sit for­søg bli­ve red­det af må­l­man­den. Nervø­si­tet spred­te sig Søn­derjy­ske holdt el­lers de pol­ske ga­e­ster fra alt, der lig­ne­de chan­cer, i et godt styk­ke af før­ste halv­leg, men i det 21. mi­nut gik det al­li­ge­vel galt.

Et ind­la­eg fik lov at pas­se­re til ba­ge­ste stol­pe, og der duk­ke­de ude­hol­dets høj­re­kant, Kryzsztof Ja­nus, op og spar­ke­de bol­den i net­tet til 1-0 bag Ma­rin Sken­der i Søn­derjy­skes mål.

Nervø­si­te­ten be­gynd­te at spre­de sig i Ha­der­s­lev, men er der no­get Søn­derjy­ske har prø­vet før, så er det at stå med ryg­gen mod mu­ren og sta­dig hol­de ho­ve­d­et koldt. Et hel­ve­de Søn­derjy­der­ne pres­se­de på fra 2. halv­legs start, og det gav po­te i 65. mi­nut.

Den ho­ved­støds­sta­er­ke ba­ck Marc Pe­der­sen kom hø­jest på et hjør­ne­s­park, og han send­te re­so­lut bol­den i mål med et vel­pla­ce­ret ho­ved­stød.

Til sidst bra­end­te det lidt på i Søn­derjy­skes felt, men sco­ret blev der ik­ke, in­den dom­me­rens fem til­la­egs­mi­nut­ter løb ud.

Den scoren­de Marc Pe­der­sen gla­e­de­de sig over re­sul­ta­tet, som kom i land på god figh­terånd og en hel del kryd­se­de fin­gre.

»De er sinds­sygt go­de på død­bol­de, og hver gang var et hel­ve­de. Man måt­te ba­re hå­be på, at de ik­ke score­de,« sag­de Marc Pe­der­sen til TV3+.

Han gla­e­der sig og­så over, at re­sul­ta­ter­ne i Eu­ro­pa er va­e­sent­ligt bed­re end dem hjem­me i Su­per­liga­en.

»Man kan si­ge, at det ik­ke kø­rer i Su­per­liga­en, og så er det okay, at det fun­ge­rer i Eu­ro­pa Le­ague. Det er helt vildt dej­ligt,« sag­de Marc Pe­der­sen

Lod­tra­ek­nin­gen til play­of­f­kam­pe­ne i Eu­ro­pa Le­ague, hvor og­så FC Midtjyl­land og Brøndby er med, fin­der sted i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.