DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I nat dansk tid åb­ner OL i Rio de Ja­neiro med en stor­stilet åb­nings­ce­re­mo­ni.

Book­ma­ker­ne for­ud­ser et glim­ren­de dansk OL med 10 el­ler fle­re vund­ne OL-me­dal­jer – det ga­el­der bå­de Dan­ske Spil og Nor­di­cBet – mens Od­dset­spil­ler­ne er knap så op­ti­mi­sti­ske.

Så­le­des er det mest spil­le­de på vin­der­spil­let, at Dan­mark få mel­lem syv og ni me­dal­jer, mens det na­est­mest spil­le­de er seks me­dal­jer el­ler fa­er­re – med an­dre ord for en sja­el­den gangs skyld er klap­hat­ten ik­ke sat på, når pen­ge­ne skal sa­et­tes hos Od­dset-spil­ler­ne.

»Vi kan vi kon­sta­te­re, at Od­dset-spil­ler­ne er no­get me­re pe­s­si­mi­sti­ske i for­hold til de dan­ske OL-chan­cer end os, men det dan­ske OL-hold rum­mer så me­get ta­lent for­delt på en lang ra­ek­ke sports­gre­ne, at vi an­ser det for et re­a­li­stisk mål,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.