2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Trods et hårdt start­pro­gram med blandt an­det AaB og Brøndby på ude­ba­ne, har Hor­sens for­må­et at hen­te po­int i al­le tre kam­pe, og det gi­ver da hel­ler ik­ke me­get me­ning, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de i den­ne kamp. Ran­ders er uden Ni­co­lai Poul­sen, mens top­sco­rer Mi­ka­el Is­hak er ta­get til OL med Sve­ri­ge, hvil­ket skal va­e­re gan­ske kla­re tab for va­er­ter­ne, og så pas­ser det hel­ler ik­ke Ran­ders godt at va­e­re sto­re fa­vo­rit­ter, da de ik­ke er spe­ci­elt go­de i det etab­le­re­de spil. Hor­sens har godt nok tvivl om Kjartan Fin­n­bo­ga­son, men pri­sen sta­dig for høj på X2.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.