1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vej­gaard ryk­ke­de hø­jest over­ra­sken­de op, men det var pri­ma­ert i kraft af et godt ef­ter­år i 2015 og så et me­get for­del­ag­tigt pro­gram i op­ryk­nings­spil­let. Man har godt nok få­et fem nye spil­le­re ind, men det er un­ge folk, og som ud­gangs­punkt lig­ner det en me­get sva­er sa­e­son for Vej­gaard. Jam­mer­bugt har mi­stet et par ru­ti­ne­re­de spil­le­re, men har sta­dig et godt 2. di­vi­sions­hold, som bør kun­ne va­ske sid­ste sa­e­sons elen­di­ge re­sul­ta­ter va­ek og gø­re det bed­re den­ne gang. Selv om det er en pre­mi­e­re­kamp, bør Jam­mer­bugt va­e­re et sik­kert spil.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.