1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sil­ke­borg har ik­ke li­ge­frem set skra­em­men­de ud of­fen­sivt ind­til vi­de­re, og må nu oveni se hol­dets bed­ste of­fen­si­ve kort Ro­bert Skov smut­te til OL, hvil­ket ik­ke gør tin­ge­ne bed­re. Som Lyng­by vi­ste i den se­ne­ste kamp i Ha­der­s­lev, kan man godt ta­ge til en kamp og luk­ke den ned og holdt gan­ske pa­ent Søn­derjy­ske fra chan­cer, og med tan­ke på, at beg­ge hold le­ver gan­ske pa­ent med uaf­gjort og at to af de tre ind­byr­des kam­pe i sid­ste sa­e­son end­te med mak­si­malt to scor­in­ger, skal der va­e­re gan­ske fin idé i at gå ef­ter »un­der 2,5« mål i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.