BT ret­ter

BT - - NYHEDER -

I sid­ste uge skrev BT, at prins Hen­rik går glip af før­ste sko­le­dag ef­ter fe­ri­en, da han er med fa­mi­li­en i Rio de Ja­neiro i for­bin­del­se med OL og rej­ser hjem den 8. au­gust – sam­me dag som sko­len begynder for de fle­ste dan­ske børn. Men Prin­sens sko­le, Sct. Jo­seph Sø­stre­nes sko­le i Or­d­rup, begynder først ugen ef­ter – nem­lig den 16., hvorfor den lil­le prins alt­så ik­ke går glip af no­gen un­der­vis­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.