Lukas Gra­ham gør det igen

BT - - NYHEDER -

Lukas Gra­hams po­pu­la­ri­tet i USA er ik­ke ble­vet min­dre, og i går af­tes to­ne­de han igen frem på ska­er­men i de ame­ri­kan­ske hjem. Han op­t­rå­d­te nem­lig i The La­te La­te Show med Ja­mes Cor­den, og på få ti­mer har over 18.000 men­ne­sker og­så set hans op­tra­e­den på YouTu­be.

På Twit­ter hav­de The La­te La­te Show op­for­dret føl­ger­ne til at ta­en­de for fjern­sy­net, da Lukas Gra­ham gik på og op­t­rå­d­te med san­gen ’Ma­ma said’.

Som kom­men­tar til twe­e­tet har en ame­ri­kansk twit­ter­bru­ger skre­vet:

’Lukas, your songs touch the heart of me­mo­ri­es! You are the new Bil­ly Jo­el. Much ne­e­ded and thank you!’

Lukas Gra­ham op­t­rå­d­te og­så i The La­te La­te Show tid­li­ge­re i år, og ons­dag af­ten skrev showets of­fi­ci­el­le twit­ter­pro­fil:

»Hvem vin­ker el­lers med ar­me­ne i vej­ret til den­ne sang,« hvor­til en twit­ter­bru­ger sva­re­de: »Jeg spurg­te min mor, og hun sag­de, det var okay, så jeg vin­ker.«

FO­TO: JENS NØRGAARD LAR­SEN

• Lukas Gra­hams op­tra­e­den i tv-show rør­te se­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.