Tre ting vi la­er­te af Brønd­bys sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1 ’Puk­ki Power’ er til­ba­ge

At Te­emu Puk­ki har det i sig, når han står dér for­an må­let. Et hat­tri­ck på det­te ni­veau! Pro­ble­met for fin­nen er, at han har det med at sco­re i sti­mer for der­ef­ter at fal­de til et helt al­min­de­ligt ni­veau, hvor det er sva­ert at få øje på, hvorfor han har va­e­ret i eu­ro­pa­ei­ske stor­klub­ber som Se­vil­la, Schal­ke og Cel­tic. I af­tes fik han re­van­che for sid­ste uges af­bra­en­der i Berlin, og selv om han og­så hav­de en en­kelt stor af­bra­en­der i af­ten, le­ve­re­de han og­så tre mål. Smukt. ’Puk­ki Power’ er til­ba­ge.

2 Ha­ny Mukh­tar

Hey, Tro­els Bech. Den købs­op­tion, du fik la­vet på vo­res ty­ske ven på 21 år, kan du vist godt gø­re al­vor af at ak­ti­ve­re, hvis han pra­este­rer, som han gjor­de mod Hertha Berlin. Hold da op for en snert i bol­den og iver ef­ter at vil­le det her. Mukh­tar var Brønd­bys bed­ste mand i of­fen­si­ven og var ble­vet hyl­det som den helt sto­re spil­ler, hvis ik­ke Te­emu Puk­ki hav­de sco­ret et, to og tre mål.

3 Den lil­le svag­hed

I af­tes be­tød det in­tet i det sam­le­de bil­le­de, for Brøndby sma­ske­de Hertha Berlin ud af Eu­ro­pa, men ved ty­sker­nes 1-1-ud­lig­ning kom der en lil­le spra­ek­ke i Ale­xan­der Zor­ni­gers sy­stem. Svenn Cro­ne gik højt på ba­nen, som han skal iføl­ge Zor­ni­gers lov, og det skab­te bag­u­de hul­let, der gav mod­stan­der­ne de­res en­li­ge mål. Zor­ni­ger blev nu klap­pet ud af Brøndby Sta­dion al­li­ge­vel, så han blev i den grad til­gi­vet i af­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.