DF-må­den

BT - - NYHEDER -

Jo, hår­de po­li­ti­ske mel­din­ger og øn­sket om at ska­e­re i DR-mil­li­ar­der er helt i or­den. Men DF-må­den: kon­stant at blan­de sig re­dak­tio­nelt i ind­hold, er et an­stren­gen­de brud på arms la­en g de prin­cip­pet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.