’Vil du ik­ke ba­re ta­ge din tje­ne­stepi­stol og sky­de mig li­ge i an­sig­tet?’

BT - - NYHEDER -

’Vil du ik­ke ba­re ta­ge din tje­ne­stepi­stol og sky­de mig li­ge i an­sigt. Hun pres­se­de mig til det. Hun blev ved og ved.’ Hvem han hen­vi­ser til med ’hun’, vi­des ik­ke. Men hans eks­ko­ne, pi­gens mor, var for­ny­lig flyt­tet fra ham. Iføl­ge hen­des ud­sagn hav­de han ud­sat dem for psy­kisk og fy­sisk vold ad­skil­li­ge gan­ge.

Pi­gens mor hav­de for­søgt at få fora­el­dre­myn­dig­he­den over dat­te­ren. Men det var ik­ke lyk­ke­des. De skul­le de­les i en 7-7-ord­ning.

’Det er no­get hel­ligt mel­lem hen­de og mig’, skal han og­så ha­ve sagt til en psy­ki­a­ter, mens han re­fe­re­re­de til sin dat­ter.

Han er er­kla­e­ret selv­mord­s­tru­et, men ik­ke psy­ko­tisk. La­e­ger­ne har an­be­fa­let en psy­ki­a­trisk af­de­ling.

Der er ble­vet ned­lagt nav­ne­for­bud i sa­gen bå­de for den sig­te­de, dat­te­ren og dat­te­rens fa­mi­lie, li­ge­som dat­te­rens og mo­de­rens bo­pa­el ik­ke må op­ly­ses.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.