Dan­ske kamp­fly bom­ber i Sy­ri­en

BT - - NYHEDER -

Dan­marks fi­re ope­ra­ti­ve F-16-kamp­fly har for før­ste gang ka­stet bom­ber i Sy­ri­en, hvor de dan­ske pi­lo­ter i den for­gang­ne uge har ramt mål til­hø­ren­de Is­la­misk Stat i den nord­li­ge provins Raqqa. De dan­ske kamp­fly, der si­den 17. ju­ni har va­e­ret ud­sta­tio­ne­ret på In­cir­lik-ba­sen i det syd­li­ge Tyr­ki­et, har tid­li­ge­re flø­jet over­våg­nings­og ef­ter­ret­nings­mis­sio­ner over Sy­ri­en.

Men iføl­ge che­fen for for­sva­rets in­ter­na­tio­na­le luft­mi­li­ta­e­re ope­ra­tio­ner, Jan Dam, er det før­ste gang, at Dan­mark har an­gre­bet i Sy­ri­en.

For­sva­ret vil ik­ke op­ly­se de­tal­jer om bom­bar­de­men­ter­ne, men iføl­ge Jan Dam har de dan­ske bom­ber gjort ondt på Is­la­misk

Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.