Fem fa­vo­rit­ter og OL-ru­ten

BT - - OL I RIO -

ALEJANDRO VALVERDE, SPA­NI­EN:

Det­te lig­ner den per­fek­te Valverde-ru­te. Hård, med en tek­nisk ned­kør­sel mod må­let og for­ment­lig med be­ho­vet for at kun­ne spur­te i en lil­le grup­pe til sidst. Det er nam-nam for den span­ske ve­te­ran. Spa­ni­en har Jo­aquim Rod­ri­gu­ez som et gif­tigt al­ter­na­tiv i det tak­ti­ske spil. WOUT POELS, HOLLAND:

Su­ve­ra­en hja­el­per for Chris Froo­me i årets Tour de Fran­ce, og tid­li­ge­re på året vi­ste Poels, at han og­så kan selv, da han vandt klas­si­ke­ren Liè­ge-Ba­stog­ne-Liè­ge. Det kun­ne me­get vel va­e­re, at han slår til i dag, hvor han ik­ke har hja­el­pe­ryt­te­rens for­plig­tel­ser. CHRIS FROO­ME, STOR­BRI­TAN­NI­EN:

Man skal selv­føl­ge­lig ha­ve respekt for ver­dens bed­ste bjer­gryt­ter på en ru­te som den­ne, og Froo­me har gi­vet ud­tryk for en ty­de­lig am­bi­tion om at gø­re det godt ved OL. Vi har dog end­nu til go­de at se ham pra­este­re over­be­vi­sen­de i et en­dagsløb, der ba­re er no­get spe­ci­elt. JULIAN ALAPHILIPPE, FRANK­RIG:

Frank­rig kom­mer med to sta­er­ke bud i Alaphilippe og Tour de Fran­ce-to­e­ren Ro­main Bar­det. Sidst­na­evn­te vil for­ment­lig va­e­re en anel­se skar­pe­re opad, men på ned­kørs­ler­ne vil Alaphilippe kun­ne gø­re sig til en ud­for­drer. Og så er han hur­tig i en spurt. MICHAL KWIATKOWSKI, POLEN:

Vi­ste med sit ver­dens­mester­skab i 2014, at han er en stor mester­skabs­ryt­ter. Hvis lø­bet ik­ke vi­ser sig at la­ve så hård en selek­tion, at po­lak­ken sta­dig kan sid­de med, er det en mand, der kan slå al­le på stre­gen i en spurt. Kør­te ik­ke Tour de Fran­ce, hvil­ket må­ske kan vi­se sig at va­e­re en for­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.