Rus­sisk whi­st­le­blower op­gi­ver OL

BT - - OL I RIO - Olym­pisk logo, pik­to­gram­mer og ma­skot © Rio 2016 © GRAPHIC NEWS

Den rus­si­ske whi­st­le­blower Yuliya Ste­pa­nova, der med­vir­ke­de til at af­slø­re det om­fat­ten­de, stats­kon­trol­le­re­de do­ping­brug i Rusland, har op­gi­vet at kom­me til at del­ta­ge ved le­ge­ne i Rio.

To gan­ge har hun op­for­dret den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité (IOC) til at gi­ve hen­de en OL-bil­let, så hun kun­ne stil­le op som neut­ral at­let, som hun tid­li­ge­re var ble­vet lo­vet som en tak for sit de­tek­ti­v­ar­bej­de.

200 me­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.