Svøm­me­ri­val får al­li­ge­vel OL-go

BT - - OL I RIO -

Den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol (CAS) har sent tors­dag af­ten dansk tid be­slut­tet, at den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité (IOC) ik­ke kan na­eg­te rus­si­ske at­le­ter ad­gang til OL ale­ne på bag­grund af tid­li­ge­re do­ping­dom­me.

Der­med bli­ver der end­nu en gang åb­net for, at blandt an­dre den rus­si­ske svøm­me­stjer­ne Yulia Efim­ova må­ske kan del­ta­ge ved OL i Rio. Hun er en af dan­ske Rik­ke Møl­ler Pe­der­sens stør­ste ri­va­ler i brystsvøm­ning ved OL i Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.